Call for Papers nlOUG Tech Experience 2018

English version below

Vanwege groot succes kondigt de nlOUG graag aan dat de Tech Experience in 2018 wederom zal plaatsvinden!

Het concept blijft hetzelfde, verspreid over twee dagen zullen er presentaties gegeven worden die de complete Oracle Technology Stack bedienen. Het congres zal net als vorig jaar plaatsvinden in De Rijtuigenloods in Amersfoort (onder voorbehoud). Noteert u de datum alvast in uw agenda!

Datum: 7 en 8 juni 2018. 

De nlOUG wil haar leden en andere geïnteresseerden vragen een bijdrage te leveren aan het programma. We zijn dan ook op zoek naar aansprekende klant- en technische presentaties

De eisen die we stellen aan de presentaties zijn:

– Een onafhankelijk, niet-commercieel verhaal

– De business case wordt bij voorkeur door de klant zelf gepresenteerd

– De technische aspecten worden bij voorkeur door een technisch inhoudelijke expert belicht

– De betreffende case is actueel, met andere woorden, maximaal 1 jaar oud.

– De presentatie dient een uitdagend/vernieuwend karakter te hebben, liefst zodanig dat het de bezoekers aan het denken zet en discussie uitlokt.

Heeft u een aansprekende presentatie die u wilt delen met uw vakgenoten? Dien dan uiterlijk 24 december 2017 uw abstract in via http://www.tech18.nl/. Nadat we uw inzending hebben ontvangen zal het organisatiecomité deze beoordelen en u hierover informeren.

Voor meer informatie en sponsorinformatie kunt u contact opnemen met het secretariaat via: secretariaat@nloug.nl

Due to great success, the Dutch Oracle User Group (nlOUG) is very happy to announce that Tech Experience will again take place in 2018!

The concept will remain the same. During a two-day programme there will be presentations that serve the complete Oracle Technology Stack. The venue will again be the Rijtuigenloods (with reservation).

Date: June 7th & 8th 2018. 

The nlOUG wants to ask its members and other interested parties for a contribution to the program. We are therefore looking for compelling customer presentations and technical presentations.

The requirements we place on the presentations are:

– An independent, non-commercial story.

– The business case is preferably presented by the customer.

– The technical aspects are preferably illuminated by a substantive technical expert.

– The case is relevant, in other words, not more than one year old.

– The presentation must have a challenging / innovative character, preferably to let the visitors think about the topic and provoke discussion.

Do you have an inspiring presentation you want to share with your peers? Please fill in the form at http://www.tech18.nl/ before the 24th of December. After we’ve received your form, the programme committee will judge the presentation and contact you.

For more information and sponsorship information please get in contact with nlOUG: secretariaat@nloug.nl

Please check out some impressions from the last event.

I hope to see you all next year.

Originally published for LinkedIn.

One thought on “Call for Papers nlOUG Tech Experience 2018

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.